Informații de interes public

Prin informație de interes public se întelege „orice informație care privește activitățile sau rezultă din activitățile unei autorități publice sau instituții publice, indiferent de suportul ori de forma sau de modul de exprimare a informației” (Legea 544/2001 art. 2, lit. b). Pentru asigurarea accesului la informațiile de interes public, Primaria Comunei  a desemnat o persoană care are responsabilități în acest domeniu – Dl. Ploscan Petrisor Mandel, care poate fi contactat la: telefon 0246259117, e-mail: Cerere de informații de interes public
Conform prevederilor art. 6, alin (3) din Legea nr. 544/ 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public solicitarea în scris a informațiilor de interes public cuprinde următoarele elemente:
a) autoritatea sau instituția publică la care se adresează cererea;
b) informaţia solicitată, astfel încât să permită autorităţii sau instituţiei publice identificarea informaţiei de interes public;
c) numele, prenumele şi semnătura solicitantului, precum şi adresa la care se solicită primirea răspunsului.
Pentru a facilita primirea de către dumneavoastră a unui răspuns cât mai prompt, vă rugam să descărcaţi formularul ataşat

Ultima actualizare: 11:38 | 13.06.2024

Scroll to Top Sari la conținut