Cerere – Declarație pe propria răspundere pentru acordarea unor drepturi de asistență socială

Cerere – Declarație pe propria răspundere pentru acordarea unor drepturi de asistență socială